2

Obaveza dostavljanja izveštaja o otkupu poljoprivrednih proizvoda ili sekundarnih sirovina

Obaveza dostavljanja obaveštenja o licima od kojih je obveznik PDV u toku od 2016. godine otkupljivao poljoprivredne proizvode ili sekundarne sirovine

 

Rok za dostavljanje izveštaja je 15. januar.

Od 01. januara 2013. godine obveznici PDV koji vrše otkup poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina od lica koja nisu obveznici PDV u obavezi su da obaveste poreske organe.

Prema članu 51a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost obveznik je dužan da uz godišnju poresku prijavu podnese obaveštenje o:

  • licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;
  • poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.