ČLANARINA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Zakonom o privrednim komorama („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015) privredne komore definisane su kao interesne, poslovno-stručne i neprofitne organizacije privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti“.

Novim Zakonom o privrednim komorama,  („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015) privredne komore su definisane kao neprofitne organizacije, što ih odvaja od drugih privrednih društava. Jedina nezavisna komorska organizacija je Privredna komora Srbije, koja osniva ostale regionalne privredne komore kao i komoru Beograda. Prema novom Zakonu komorske organizacije deluju u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti.

Vrste komora

1) Privredna komora Srbije:

– Regionalne privredne komore,

– Privredna komora Beograda,

– Opšta udruženja preduzetnika;

2) Privredna komora Vojvodine;

3) Privredna komora Kosova i Metohije;

4) Ugovorne privredne komore;

5) Predstavništva stranih privrednih komora.

Sve vrste komora imaju status pravnog lica, izuzev regionalnih komora, komore za područje glavnog grada i predstavništva strane privredne komore.

Predstavništvo strane privredne komore se osniva, upisom u Registar predstavništava stranih privrednih komora, a u cilju unapređivanja poslovnih veza i privredne razmene između privrednih subjekata iz matične države i privrednih subjekata koji su članovi Privredne komore Srbije.

Poslove vođenja svih registara vrši Agencija za privredne registre, kao poverene poslove.

Prema članu 10. Zakona o privrednim komorama predviđeno je da članovi Prvredne komore Srbije budu sva pravna lica, opšta udruženja preduzetnika (kolektivni članovi), zadružni savezi (kolektivni članovi) koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije i ugovorne privredne komore. Primana člana 10. Zakona o privrednim komorama je odložena za 1.01.2017. godine, da sva nabrojana lica budu članovi Privredne komore Srbije. Članom 33. Zakona o privrednim komorama je definisana članarina koja će se plaćati Privrednoj komori Srbije.
Članom 33. Zakona o privrednim komorama predviđeno je da se privredni subjekti oslobode članarine prve godine nakon registrovanja.

Član 33 stav 2

„Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje odlukom Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju Privredne komore Srbije.“

Privredni subjekti Godišnji prihod (RSD) Visina mesečne članarine (RSD)
Privredna društva I grupa 20 – 300 miliona 300,00
Privredna društva II grupa 300 – 600 miliona 600,00
Privredna društva III grupa 600 miliona – 1 milijarde 20.000,00
Privredna društva IV grupa 1 – 2,5 milijarde 80.000,00
Privredna društva V grupa više od 2,5 milijarde 185.000,00
Opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, organizacije…. 1000,00
*Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Privredne komore Srbije broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca. Može se obračunati i platiti jednokratno za celu godinu.

Preduzetnici koji se nalaze u preduzetničkim udruženjima koja su u obavezi da plaćaju članarinu, oni pojedinačno nisu u obavezi da plaćaju članarinu. Takođe privredna društva koja imaju promet manji od 20 miliona dinara godišnje nisu u obavezi da plaćaju mesečnu članarinu Privrednoj komori Srbije. Privredna društva koja su u stečajnom postupku su automatski oslobođenja članarine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović