4

Registrovana poljoprivredna gazdinstva su u obavezi za plaćanje doprinosa

poljoprivredna_mehanizacija 

 

OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA OD STRANE LICA KOJE IMA REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO

 

Lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik je doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa.

 (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00730/2016-07, od 15.4.2016. godine)

 „Prema odredbi člana 10. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), obavezno osigurana lica u smislu ovog zakona jesu:

1) zaposleni

2) lica koja samostalno obavljaju delatnost

3) poljoprivrednici.

Prema odredbi člana 13.Zakona osiguranici poljoprivrednici jesu lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu osiguranici zaposleni ili osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzije ili nisu na školovanju. Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom u smislu ovog zakona smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta odnosno s manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

Prema odredbi člana 64. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranjeobveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa.“

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed