2

Porez na kapitalni dobitak na prodaju vraćene oduzete imovine

 

 

Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu kapitalnog dobitka u slučaju prodaje nepokretnosti koja je stečena po osnovu prava na vraćanje oduzete imovine

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne vrednosti nepokretnosti i njihove nabavne vrednosti ostvarenu prenosom stvarnih prava na nepokretnostima.

Kada fizičko lice proda nepokretnost stečenu pravom na vraćanje oduzete imovine obveznik je poreza na kapitalnu dobit.

Osnovica za određivanje kapitalne dobite određuje se razlikom između prodajne vrednosti i njene nabavne vrednosti. Nabavna vrednost nepokretnosti smatra se tržištna vrednost stečene nepokretnosti na dan sticanja uvećana godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana sticanja do dana prenosa prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed