3

PDV u građevinarstvu

gradiliste

 

VREME PROMETA DOBARA I USLUGA U SLUČAJU KADA JE UGOVOROM O GRAĐENJU GRAĐEVINSKOG OBJEKTA PREDVIĐENO IZVOĐENJE RADOVA PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“


Kada ugovorom o građenju građevinskog objekta, nije predviđeno izdavanje situacija, što znači da u toku građenja objekta ne dolazi do delimične isporuke dobra, odnosno usluge, već je predviđeno izvođenje radova po tzv. principu „ključ u ruke“, smatra se da je danom završetka izgradnje objekta izvršen promet, tj. isporuka građevinskog objekta, odnosno usluga građenja objekta.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1043/2016-04 od 23.11.2016. godine)

 

„Kada obveznik PDV – izvođač radova u toku izgradnje građevinskog objekta ispostavlja privremene situacije investitoru, smatra se da je danom overe privremene situacije od strane nadzornog organa izvršena delimična isporuka građevinskog objekta (u slučaju kada izvođač radova vrši izgradnju građevinskog objekta od svog materijala), odnosno delimična građevinska usluga (u slučaju kada izvođač radova vrši izgradnju građevinskog objekata od materijala naručioca, tj. investitora). Danom overe konačne situacije od strane nadzornog organa izvršena je isporuka građevinskog objekta, odnosno promet građevinske usluge. Međutim, kada ugovorom o građenju građevinskog objekta, nije predviđeno izdavanje situacija, što znači da u toku građenja objekta ne dolazi do delimične isporuke dobra, odnosno usluge, već je predviđeno izvođenje radova po tzv. principu „ključ u ruke“, smatra se da je danom završetka izgradnje objekta izvršen promet, tj. isporuka građevinskog objekta, odnosno usluga građenja objekta. S tim u vezi napominjemo, ako se u toku izgradnje građevinskog objekta započne sa korišćenjem pojedinih delova tog objekta, ta okolnost nema uticaj na utvrđivanje dana nastanka prometa građevinskog objekta, odnosno usluge građenja objekta.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.