ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

 

(„Sl. list grada Beograda“, br. 56/2013, 87/2014, 69/2015 i 113/2016)

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda.

Stope poreza na imovinu iznose:

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%;

2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige 0,30%;

3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović