Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih

Beograd IFA 08.10.2015.

 

PORESKI TRETMAN TROŠKOVA OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH

 

Zakon o radu je propisao da je zakonodavacdužan da omogući zaposlenom obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u toku rada, u slučaju kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenja novog načina i organizacije rada. Takođe, Zakonom je propisano je da je zaposleni dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad kada to od njega zahteva poslodavac, odnosno potreba procesa rada.

Zakon ne obavezuje poslodavca da je ova oblast definisana opštim aktom, kao kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili posebnim pravilnikom, ali je preporučljivo, da se donese donese posebni akt – pravilnik, koji utvrđuje potrebe za obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem zaposlenih, utvrđuje program poslovanja, kratkoročno (za jednu godinu) ili dugoročno (za više godina). Takođe, putem  razvojnih planova i planova proizvodnje, treba da se planira i kadrovska politika i kvalifikaciona struktura zaposlenih. Prema tim programima utvrđuje se i potreba obrazovanja i usavršavanja zaposlenih.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović