Obaveza prijave i odjave APR-u preduzetnika

 

 

Prijava preduzetnika koji su tokom 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kod APR

 

Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i preduzetnici koji su prestali da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre u roku od 60 dana pre roka za dostavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa Pravilnikom o o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

 

Obaveštenje APR od 4.11.2016. godine:

„Agencija za privredne registre (APR) je od danas, 4. novembra 2016. godine, omogućila da se svi preduzetnici koji su od 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, mogu prijaviti za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre. Takođe, svi preduzetnici koji su u toku 2016. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo mogu se odjaviti iz evidencije obveznika.

Prijava/odjava preduzetnika se može izvršiti putem linka:

https://reid.apr.gov.rs/IDF/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2faplikacije3.apr.gov.rs%2ffiexternal%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252ffiexternal%252f&wct=2016-02-01T08%3a36%3a07Z

Prijava, odnosno odjava preduzetnika vrši se putem Posebnog informacionog sistema (PIS FI). Kako bi prijava/odjava bila moguća, neophodno je da korisnik prethodno otvori korisnički nalog, ukoliko već isti nema u PIS FI sistemu.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr), već će to moći učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović