Kada paušalci prelaze na vođenje knjiga

Prema članu 40. Zakona o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti. Ovo pravo preduzetnik može da koristi do trenutka kada uslovi isključuju mogućnost paušalnog oporezivanja i ne postoji osnov za paušalno oporezivanje. Uslovi kojim prestaje pravo paušalnog oporezivanja su:

  1. promena delatnosti;
  2. evidentiranje obveznika u sistem PDV;
  3. ostvaren promet veći od 6.000.000 dinara;
  4. ulaganje drugih lica u delatnost preduzetnika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović