Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Zakonom o radu nije bliže definisano šta se smatra službenim putem u zemlji ili u inostranstvu, s obzirom na to doneta je i Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika koja se odnosi i na poslodavce. Pored Uredbe i Zakona o radu, poslodavac opštima aktom i ugovorom o radu definiše šta se smatra službenim putem u zemlji ili u inostranstvu i koliko on traje.

Kada je reč o službenom putu u zemlji, potrebno je definisati da li se radi o radu na terenu ili službenom putu. Ukoliko se radi o radu na terenu, zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za smeštaj i hranu ali nemaju pravo na dnevnice, odnosno ukoliko im se isplate dnevnice one će ulaziti u zaradu. Ako je reč o službenom putu u zemlji, zaposleni pored naknade troškova za smeštaj i hranu ima pravo i na dnevnice koje neće ulaziti u zaradu.
Službeni put u zemlji prema Zakonu o radu ne može trajati duže od 15 dana, ali ukoliko je potrebno može se produžiti do 30 dana, što znači da i trajanje službenog puta u zemlji nije skroz definisano Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović