Vođenje poslovnih knjiga

Mogućnost angažovanja povezanog pravnog lica za vođenje poslovnih knjiga u slučaju kada to pravno lice nema registrovanu prezežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga/podnaslov

Prema Zakonu o računovodstvu propisano je da vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, podnošenje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjih finansijskih izveštaja može da vrši pravno lice ili preduzetnik koji ima registrovano kao pretežnu delatnost pružanje računovodstvenih usluga. Prema tome u skladu sa Zakonom o računovodstvu pravno lice ili preduzetnik vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može poveriti drugom pravnom licu ili preduzetniku ako to pravno lice ili preduzetnik imaju registrovanu pretežnu delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Pravno lice ili preduzetnik može poveriti vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravnom licu ili preduzetniku koji nema registrovanu delatnost pružanje računovodstvenih usluga, samo u slučaju ako se radi o povezanom licu ili ogranku tog pravnog lica ili preduzetnika.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović