Ugovori o radu na određeno vreme

oxford-strucno-osposobljavanje-5

URAČUNAVANJE UGOVORA NA ODREĐENO VREME ZAKLJUČENIH PRE 29.7.2014. U ROK OD 24 MESECA

 

Ugovori o radu na određeno vreme koji su zaključeni pre 29.7.2014. godine (kada je stupio na snagu novi Zakon o radu) okončavaju se po odredbama koje su bile na snazi u vreme njihovog zaključenja i ne računaju se u rok od 24 meseca koji je utvrđen važećim Zakonom o radu.

 

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-69/2016-02 od 1.2.2016. godine)

 

„Dana 29.7.2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon).

U članu 37. stav 1. Zakona propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Članom 37. stav 2. Zakona propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, s prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović