Službeni put u inostranstvo

sluzbeni-put-300x190Prema Zakonu o radu nije određeno koliko najduže zaposleni može biti poslat na službeni put u inostranstvo. Poslodavac  to određuje opštim aktom ili ugovorom o radu,  koliko najduže zaposleni može neprekidno biti poslat na rad u inostranstvo. U praksi dužina puta traje do 15 dana neprekidno, a izuzetno ako je to neophodno zbog specifičnosti posla koji treba da se završi, nadležni organ kod poslodavca (npr. direktor) može da produži najviše do 30 dana.

U slučaju da se zaposleni upućuje na rad u inostranstvo duže od 60, odnosno 90 dana bez prekida, tada se na tog zaposlenog primenjuju uslovi i propisi prema  Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović