Sertifikat za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

 

kamionski_transport_261113

 

PRIMENA ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

 

SERTIFIKAT O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ODGOVORNIH ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

 

U skladu sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015), čija primena počinje 13.2.2017. godine,  propisani su uslovi koje moraju da ispune privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik da bi dobili licencu za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Uslovi za dobijanje licence propisani su odredbama člana 7. Zakona, a kao jedan od uslova je u stavu 1. tačka 3) predviđena i profesionalna osposobljenost.

Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti, prema odredbama člana 10. stav 1. Zakona, ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti  i ispunjava uslove koji se odnose na poslovni ugled iz člana 8. stav 1. Zakona.

Lice odgovorno za prevoz stiče Sertifikat polaganjem ispita o profesionalnoj osposobljenosti (dalje: ispit) pred komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Velika olakšica predviđena je članom 10. stav 3. Zakona, gde je propisano da ispit ne polaže lice koje ima:

– najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

– stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na fakultetu iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva, mašinskog inžinjerstva, pravnih nauka ili ekonomskih nauka;

– stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

– stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

– stečeno srednje obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović