Rok čuvanja kontrolne trake

fiskalna-kasa-3

 

OBAVEZNI ROK ČUVANJA KONTROLNE TRAKE FISKALNE KASE SVIH OBVEZNIKA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

 

 

Svi obveznici evidentiranja prometa preko fiskalne kase, bez obzira na pravnu formu privrednog subjekta (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik ili neki drugi oblik organizovanja privrednog subjekta), dužni su da kontrolnu traku čuvaju najmanje tri godine, pri čemu rok za čuvanje kontrolne trake teče od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su kontrolna traka i fiskalni dokumenti štampani.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-00353/2016-04 od 23.9.2016. godine)

 

„Odredbom člana 17. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012, dalje: Zakon) propisano je da se istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, njihov kompletan sadržaj štampa i na kontrolnoj traci fiskalne kase kopirnim putem ili putem dvostrukog štampača.

Stavom 8. i 9. istog člana Zakona propisano je da je obveznik dužan da kontrolnu traku i fiskalna dokumenta propisana ovim zakonom čuva najmanje tri godine. Navedeni rok računa se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su kontrolna traka i fiskalni dokumenti štampani.

Prema tome, svi obveznici evidentiranja prometa preko fiskalne kase, bez obzira na pravnu formu privrednog subjekta (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik ili neki drugi oblik organizovanja privrednog subjekta), dužni su da kontrolnu traku čuvaju najmanje tri godine, pri čemu rok za čuvanje kontrolne trake teče od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su kontrolna traka i fiskalni dokumenti štampani, saglasno navedenim odredbama Zakona.

Ministarstvo finansija napominje da ukoliko obveznik ne čuva kontrolnu traku najmanje tri godine i fiskalna dokumenta propisana ovim zakonom, čini prekršaj propisan članom 43. stav 1. tačka 5) Zakona.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović