Računovodstveni poreski tretman prodaje potraživanja obuhvaćenog UPPR uz diskont

pdvPrilikom donošenja rešenja o UPPR kao i nakon usvajanja UPPR moguće je vršiti prenos potraživanja, čak i kada su ta potraživanja predmet UPPR. Takođe ukoliko je pokrenut stečaj moguće je vršiti prenos potraživanja. U svim slučajevima moguće je vršiti prenos potraživanja uz nadoknadu ili bez nadoknade. Za računovodstveno evidentiranje bitno je da li se svi rizici i koristi prenose na kupca prilikom prodaje potraživanja.

U slučaju kada se prodajom potraživanja ne prenose svi rizici i koristi računovodstveno evidentiranje diskonta se vrši na teret računa 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, koji će biti zatvoren stavom 576/289 kada se ispune gore navedeni uslovi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović