2

Prevoz zaposlenih

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla i obavezna plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje/podnaslov

 

Prema opštem aktu poslodavac može isplaćivati naknadu troškova za prevoz za dolazak i odlazak sa posla. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana neoporezivi iznos za naknadu troškova prevoza zaposlenih je 3.666 propisan za period od 1.12.2016. do 31.01.2017.

Zaposlenima se troškovi prevoza mogu računati, cena karte do posla i od posla do kuće se pomnoži sa brojem radnih dana i tako se obračunava svakog meseca. Ukoliko poslodavac prema opštem aktu zaposlenom isplaćuje naknadu troškova za prevoz koja iznosi više od neoporezivog iznosa, tada se na razliku između neoporezivog iznosa i iznosa naknade plaća porez na dohodak građana po stopi od 10%.

Ukoliko poslodavac isplaćuje naknadu troškova za prevoz zaposlenom iznad neoporezivog iznosa, i  koja je viša od stvarnih troškova prevoza (visina cene prevozne karte u javnom saobraćaju),  razlika između neoporezivog iznosa i iznosa naknade ulazi u zaradu zaposlenom. Na osnovu toga osnovica za porez, doprinose i socijalno osiguranje se uvećava za razliku između neoporezivog iznosa i iznosa naknade troškova za prevoz zaposlenog.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed