Pravo na poresku olakšicu za novozaposlene

 zaposljavanje

POSTOJANJE PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU ZA NOVOZAPOSLENO LICE U SLUČAJU KADA JE FIZIČKO LICE PRE ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA BILO RADNO ANGAŽOVANO U OKVIRU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

 

 U slučaju kada je fizičko lice pre zasnivanja radnog odnosa bilo radno angažovano u okviru programa obuke na zahtev poslodavca i mera aktivne politike zapošljavanja koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac ima pravo da po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem, ukoliko su ispunjeni uslovi da se to lice smatra novozaposlenim licem, ostvari olakšicu ukoliko predmetno angažovanje lica po osnovu programa obuke ne predstavlja podsticaj (subvenciju) za zapošljavanje.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 153-03-125/2016-04 od 20.10.2016. godine)

 „Prema navodima u zahtevu i na osnovu priložene dokumentacije kao i usmenog pojašnjenja zahteva, proizlazi da je privredno društvo kao poslodavac i korisnik sredstava zaključilo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Predugovor za realizaciju programa obuke na zahtev poslodavca, koja traje četiri meseca i obavlja se u prostorijama poslodavca. Pored toga, Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Leskovca predviđeno je da Nacionalna službe za zapošljavanje sredstva koja su joj preneta iz budžeta grada prenosi korisnicima – poslodavcima. Kako ste još naveli, po isteku programa obuke koja traje oko četiri meseca poslodavac je dužan da sva lica koja su bila na obuci zaposli na neodređeno vreme sa klauzulom probnog rada od šest meseci. Ukoliko neko lice odustane tokom trajanja obuke poslodavac ima pravo da u roku od osam dana prijavi novo lice za program obuke. Ukazali ste i to da se obuka lica koja se sprovodi u prostorijama poslodavca, kao i probni rad novozaposlenih lica nadgleda od strane ovlašćenih predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odredbom člana 21d stav 1. Zakona propisano je da poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31.12.2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović