PDV u prometu sekundarnim sirovinama

Dužnik PDV pri prometu usluga neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama

 

Ukoliko obveznik PDV pruža usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama drugom obvezniku PDV, prema članu 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost nije dužan da na računu iskaže osnovicu za obračun PDV, već na računu iskazuje ukupnu vrednost usluge koju je pružio.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-966/2016-04 od 31.10.2016. godine)

Usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama su usluge sortiranja, sečenja, rastavljanja na delove, čišćenja, poliranja i presovanja sekundarnih sirovina prema Pravilniku o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama. Takođe obveznik PDV koji pruža uslugu na računu treba da navede „PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost“.  U slučaju pružanja usluga neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama PDV dužnik je primalac usluga.

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, izdaje račun u kojem se ne iskazuju podaci o iznosu osnovice, poreskoj stopi koja se primenjuje i iznosu obračunatog PDV, već se iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade za izvršeni promet usluga i napomena koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost. Primena navedene zakonske odredbe nije uslovljena postojanjem posebnog dokumenta nazvanog ugovorom niti posedovanjem dozvole za obavljanje delatnosti propisane posebnim zakonom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović