3

PDV na davanje reklamnog materijala

reklamni-materijal

PDV TRETMAN BESPLATNOG DAVANJA REKLAMNOG MATERIJALA I DRUGIH POKLONA MANJE VREDNOSTI

 

 Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u tom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00791/2016-04 od 2.11.2016. godine)

 

„Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u tom poreskom periodu (ukupnim prometom za svrhu utvrđivanja vrednosti reklamnog materijala i poklona manje vrednosti smatra promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, uključujući i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, bez PDV, nezavisno od toga da li je reč o prometu sa ili bez naknade), PDV se ne obračunava i ne plaća. Naime, u ovom slučaju, a u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra se da promet predmetnih dobara nije izvršen. Međutim, kada obveznik PDV izvozi, odnosno šalje ili otprema u inostranstvo reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti ino-distributeru koji će ih u inostranstvu besplatno davati različitim licima, ne primenjuje se član 6. stav 1. tačka 4) Zakona, već se primenjuje član 24. stav 1. tačka 2) Zakona, prema kojem se PDV ne plaća na promet dobara koja obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo. Takođe, kada ino-distributer u inostranstvu besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima (dobra koja mu je otpremio, odnosno poslao obveznik PDV ili koja je samostalno nabavio u inostranstvu), u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata obveznika PDV, ne primenjuje se član 6. stav 1. tačka 4) Zakona, s obzirom na to da je, pre svega, reč o prometu dobara koji se vrši u inostranstvu u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 3) Zakona, a koji nije predmet oporezivanja PDV. Prema tome, u vrednost reklamnog materijala i drugih dobara manje vrednosti koja se utvrđuje primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u poreskom periodu, ne uračunava se vrednost dobara na čiji se promet ne primenjuje član 6. stav 1. tačka 4) Zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.