Paušalno oporezivanje

pekara

PAUŠALNO OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU DELATNOSTI KOJA JE PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI RAZVRSTANA U GRUPU 10.71 – PROIZVODNJA HLEBA, SVEŽEG PECIVA I KOLAČA

 

Preduzetnik koji obavlja delatnost iz Grupe 10.71 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača, koja obuhvata samo proizvodnju pekarskih proizvoda, i to hleba i peciva, slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd, bez obavljanja prodaje istih, može biti paušalno oporezovan. Pored toga, ukoliko se preduzetnik bavi samo prodajom navedenih proizvoda (koje inače nabavlja od drugog lica, koje se bavi njihovom proizvodnjom) i to u kiosku, prikolici ili sličnom objektu, može biti paušalno oporezovan.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1162/2015-04 od 20.9.2016. godine)

 

„Prema odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Stavom 2. istog člana Zakona propisano je da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kad počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno iz odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović