Fiskalne kase

fiskalna-kasa

 

NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRILIKOM UZIMANJA DOBARA IZ MALOPRODAJNOG OBJEKTA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI DOBRA UZIMA U POSLOVNE SVRHE

 

Kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (naftu i naftine derivate) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti, takvo uzimanje dobara nije dužan da evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da nije izvršen promet, odnosno ne postoji naknada za uzeta dobra.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00312/2016-04 od 23.9.2016. godine)

 

„U skladu sa odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012, dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014, dalje: Uredba), prodaja nafte i naftinih derivata iz maloprodajnog objekta ne spada u delatnost kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da delatnost trgovine na malo naftom i naftinim derivatima nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara (nafte i naftinih derivata), fizičkim i pravnim licima, kao i preduzetnicima dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Međutim, kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (naftu i naftine derivate) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti, prema mišljenju Ministarstva finansija takvo uzimanje dobara nije dužan da evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da nije izvršen promet, odnosno ne postoji naknada za uzeta dobra.

Takođe, iz prethodno navedenog proizilazi da je privredni subjekt dužan da za tako uzeta dobra izvrši razduženje maloprodajnog objekta i internim računom zaduži mesto troška u privrednom subjektu po nabavnoj ceni, u skladu sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i revizije.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović