Fiskalna kasa – promet na sajmovima

Pravna lica koja vrše promet sa drugim pravnim licima, prilikom izlaganja proizvoda na sajmu dužna su da promet vrše preko fiskalne kase ukoliko su kupci fizička lica

 

Pravna lica koja ne vrše prodaju fizičkim licima i nemaju obavezu za fiskalnu kasu, kada svoje proizvode izlažu na sajmovima ukoliko žele da vrše promet prema fizičkim licima na sajmu moraju instalirati fiskalnu kasu na prodajnom mestu na sajmu. Potrebno je takođe da se na fiskalnoj kasi instalira adresa sajma koja će biti iskazana na fiskalnom isečku, kao i prodajno mesto na sajmu.

Ukoliko pravno lice ima promet sa fizičkim licima, ima fisklanu kasu u svom sedištu, ondosno prodajnom mestu, kada vrši izlaganje svojih proizvoda na sajmu moraju da istaliraju daljinsku fiskalnu kasu koja je povezana sa fiskalnom kasu u prodajnom objektu.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00138/2007-04 od 20.6.2007. godine
„…saglasno navedenim odredbama Zakona, u konkretnom slučaju promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara i pružanjem usluga fizičkim licima na kulturnim manifestacijama, bez obzira da li se pomenute manifestacije održavaju na otvorenom ili zatvorenom prostoru, dužan je da evidentira preko fiskalne kase.

Privredni subjekt je, dužan da prilikom prve fiskalizacije fiskalne kase koju će koristiti na kulturnim manifestacijama, u prvom delu Obrasca IPU, tačka 2. Objekat, odnosno mesto instaliranja fiskalne kase, u delu Podaci, upiše naziv i adresu objekta, odnosno prostora u kojem obavlja svoju delatnost, u konkretnom slučaju naziv i adresu sedišta privrednog subjekta. Promenu podataka u operativnoj memoriji fiskalne kase o adresi objekta ili mesta prodaje u slučaju prodaje dobara ili pružanja usluga na kulturnim manifestacijama, privredni subjekt je dužan da izvrši u skladu sa odredbom člana 17. Pravilnika…“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović