Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Potreba izdavanja fiskalnih isečaka prilikom prodaje preko web sajta na malo

Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidentira preko fiskalne kase ukoliko se vrši dostava robe preko spoljnih saradnika, odnosno preko neke kurirske službe ili putem pošte.

Prema Mišljenju ministarstva finansija pre početka vršenja prodaje robe na malo preko web sajta potrebno je doneti odluku o tome i uneti u osnivački akt šifru delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00146/2010-04 od 21.5.2010. godine
„…s obzirom da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara (dečijih igračaka) na malo, putem interneta, pri čemu se preuzimanje i naplata dobara vrši pouzećem (dostava preko pošte), nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.“

Pri tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt pre otpočinjanja prodaje dobara putem interneta, pored odluke o početku obavljanja delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu pomenutu šifru delatnosti.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović