Bezbednost i zdravlje na radu

bezbednost 

ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU OD STRANE POSLODAVCA KOJI OBAVLJA ZDRAVSTVENU I DRUGE DELATNOSTI KOJE ZAHTEVAJU POLOŽEN STRUČNI ISPIT  

 

Poslodavac koji obavlja zdravstvenu delatnost ne može sam obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu, već ih mora organizovati tako što će ili pisanim aktom da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih koji imaju položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koje ima licencu za obavljanje tih poslova, međutim ukoliko lice samo obavlja delatnost kao preduzetnik tj. ukoliko nema zaposlene, nema ni navedene obaveze.

 

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, br. 011-00-00016/2016-01 od 20.5.2016. godine)

 

„U članu 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015 – dalje: Zakon) propisano je:

„Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, delatnostima obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit iz stava 2. ovog člana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović