10.11.2016. godine, održan je seminar OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”

 

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 10.11.2016. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni semimar  OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA -International Financial Agency”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.
Pojedine robe u redovnom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV-a, podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu). Veliki broj proizvoda obuhvaćen je ovom obavezom, tačnije vođenjem evidencija i plaćanjem taksi.
Proizvodi koji su obuhvaćeni evidencijama i taksom su:
– gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina,;
– proizvodi koji sadrže azbest;
– baterije ili akumulatori;
– sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu;
– električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja;
– vozila kategorije M1 i/ili N1.

Obračunavanje visine takse i dostavljanje izveštaja je obaveza uvoznika ili proizvođača.
Ne poštovanje – tačnije ne dostavljanje samog izveštaja kao i plaćanje taksi podleže visokim novčanim kaznama, ali zaprećena je i mogućnost zatvora.

slika-267slika-288slika-274slika-285
Kaznene odredbe
Zakon u članu 90. stav 1. tačka 13) definiše prekršajnu odgovornost za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, odnosno ne dostavlja propisani izveštaj Agenciji. Zaprećena je novčana kazna u visini od 500.000 do 1.000.000 RSD.
Preduzetnici su takođe u obavezi da vode dnevnu evidenciju i dostavljaju godišnji izveštaj, a nepoštovanje ove obaveze povlači prekršajnu odgovornost sa zaprećenom novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 RSD, ili kaznom zatvora do 30 dana.
I pored toga što je zakon regulisao prekršajnu odgovornost, i Uredba u članu 15a takođe definiše prekršajnu odgovornost pravnog lica i preduzetnika, ako:
1) ne dostavi Agenciji redovni godišnji izveštaj, odnosno ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda (član 4. Uredbe);
2) ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena (član 12. stav 9. Uredbe).
Visina zaprećene kazne, i za pravna lica i za preduzetnike je identična onoj određenoj u citiranom zakonu, a razlika je u tome što Uredba proširuje prekršajnu odgovornost i na ne dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda.
Na seminaru je detaljno odrađena sa primerima priprema za tromesečni izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Rok za plaćanje taksi za period jul – septembar je 15. 10. 2016.godine.
Važno je napomenuti, da privrednici, koji nisu do sada dostavljali izveštaje i plaćali taksu da imaju mogućnost da sami isprave propuste.
Teme:
• Proizvodi koji posle uportebe postaju posebni tokovi otpada;
• Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, tromesečno i godišnje izveštavanje;
• Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
• Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerima;
Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba koje podležu obaveznom izveštavanju i plaćanju taksi.

Seminaru su prisustvovali predstavnici sledećih kompanija: TIPTEX doo, Beograd, COOPER COOM doo, Novi Beograd, MILANOVIĆ INŽENJERING doo, Kragujevac.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović