Zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo

zarade-zaposlenih-upucenih-na-rad-u-inostranstvoU skladu sa  izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, osnovica za oporezivanje je jednaka dohotku koji bi ostvario u Republici Srbiji na istim ili sličnim poslovima.

Prema Zakonu o upućivanju, da bi se on primenjivao zaposleni mora da provede 30 dana u inostranstvu bez prekida ili 90 dana sa prekidima u toku jedne godine. Ukoliko zaposleni provede manje dana u od propisanih na radu u inostranstvu ili službenom putu na njih se neće odnositi Zakon o upućivanju.

Zakon o upućivanju se prema članu 3. odnosi na poslodavce koji svoje zaposlene upućuju na privremeni rad u inostranstvo radi:

  1. rada u okviru izvođenja investicionih i drugih radova i pružanja usluga ili drugog odgovarajućeg osnova;
  2. rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u poslovnim jedinicama poslodavca u inostranstvu, na osnovu akta o upućivanju ili drugog odgovarajućeg osnova;
  3. rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u okviru međukompanijskog kretanja po osnovu pozivnog pisma, politike međukompanijskog kretanja ili drugog odgovarajućeg osnova.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović