2

Premija osiguranja zaposlenih (kolektivno osiguranje) ima tretman zarade

 osiguranje

PORESKI TRETMAN PREMIJA KOJE POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE (KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH) PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG USLED BOLESTI, A KOJE SE SAGLASNO ZAKONU O OSIGURANJU NE SVRSTAVA U OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE

 

Premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene (kolektivno osiguranje zaposlenih) po osnovu životnog osiguranja za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti, a koje se saglasno Zakonu o osiguranju ne svrstava u osiguranje od posledica nezgode, nije predmet poreskog oslobođenja i ima poreski tretman zarade.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-210/2016-04 od 22.8.2016. godine) 

„Odredbom člana 14. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Zaradom, se u smislu čl. 13. i 14. Zakona, smatraju i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove (član 14b stav 1. Zakona).

Izuzetno od stava 1. tog člana Zakona, zaradom u smislu čl. 13. i 14. Zakona ne smatra se premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija (član 14b stav 2. tačka 1) Zakona).

Poslodavac može zaposlenima uplaćivati premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite, saglasno odredbi člana 119. stav 5. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.