4

Pozajmice

pozajmicePrema Zakonu o deviznom poslovanju pravna lica, rezidenti Republike Srbije, mogu davati pozajmice nerezidentnom pravnom licu samo ako je rezidentno pravno lice većinski vlasnik nerezidentnog pravnog lica kome daje pozajmicu.

Nerezidentna fizička i pravna lica mogu davati pozajmice rezidentnom pravnom licu.Takođe nerezidentna fizička i pravna lica koja su osnivači rezidentnom pravnom licu mogu davati pozajmice. Kada nerezidentno fizičko ili pravno lice daje pozajmicu rezidentnom pravnom licu potrebno je da se registruje kreditni odnos kod Narodne banke Srbije i potrebno je podnositi izveštaje na odgovarajućim obrascima:

  • Izveštaj o kreditnom zaduženju – Obrazac KZ-2;
  • Plan korišćenja po kreditnom zaduženju – KZ-3A;
  • Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju – KZ-5;
  • Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju – KZ-7;
  • Realizacija korišćenja – KZ-3B.

Obrasci se dostavljaju u roku od deset dana od zaključenja, raskida, izmena ugovora o kreditnom odnosu.

Sve ove obrasce popunjava i dostavlja NBS, poslovna banka primaoca ili davaoca pozajmice.  Kada nerezidentno fizičko ili pravno lice koje daje pozajmicu rezidentnom pravnom licu čiji je osnivač, tada se radi o pozajmicama između povezanih lica.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed