3

Porez po odbitku

porez-po-odbitku

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU U SLUČAJU KADA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZVRŠI UGOVORENU USLUGU REZIDENTNOM PRAVNOM LICU PRE 1. MARTA 2016. GODINE A PLAĆANJE NAKNADE SE VRŠI NAKON TOG DATUMA

 

U slučaju kada nerezidentno pravno lice, na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga, izvrši ugovorene usluge rezidentnom pravnom licu pre 1. marta 2016. godine, a rezidentno pravno lice plaćanje ugovorene naknade za pružene usluge izvrši nakon navedenog datuma, porez po odbitku se obračunava i plaća, imajući u vidu da se poreska obaveza za porez po odbitku obračunava, obustavlja i plaća na propisane račune na dan isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu i to u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-0783/2016-04 od 29.9.2016. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Odredba člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona primenjuje se od 1. marta 2016. godine, saglasno čl. 18. i 27. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015).

U skladu sa članom 71. stav 1. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se na dan isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom (član 71. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 71. stav 4. Zakona, porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća po propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, u slučaju kada nerezidentno pravno lice, na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga, izvrši ugovorene usluge rezidentnom pravnom licu pre 1. marta 2016. godine, a rezidentno pravno lice plaćanje ugovorene naknade za pružene usluge izvrši nakon navedenog datuma, porez po odbitku se obračunava i plaća, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, imajući u vidu da se poreska obaveza za porez po odbitku obračunava, obustavlja i plaća na propisane račune na dan isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu i to u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed