2

PDV se može odbiti bez potpisa i pečata na računu

ic-racun

POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV NA OSNOVU RAČUNA KOJI NE SADRŽI POTPIS I PEČAT IZDAVAOCA RAČUNA

 

 S obzirom na to da potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, ali sadrži sve propisane elemente, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00703/2016-04 od 27.9.2016. godine)

 „Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova. Jedan od uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza jeste posedovanje računa koji je, u skladu sa Zakonom, izdao prethodni učesnik u prometu – obveznik PDV. Sadržina računa za promet dobara i usluga uređena je Zakonom i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012 i 86/2015 – dalje: Pravilnik). S tim u vezi, a s obzirom na to da, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, ali sadrži sve elemente propisane Zakonom, odnosno Pravilnikom, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza, uz ispunjenje drugih Zakonom propisanih uslova.

Pored toga, računom na osnovu kojeg obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza smatra se i elektronski dokument u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument, ako sadrži podatke propisane Zakonom, odnosno Pravilnikom.

Saglasno odredbi člana 27. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuju da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.