PDV na ulaganja u poslovni prostor

 poslovni-prostor-2

POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA PDV NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR KOJE JE IZVRŠENO PRE 15.10.2015. GODINE AKO POSEDUJE RAČUN U KOJEM JE ISKAZAN OBRAČUNATI PDV

 Kada obveznik PDV, koji obavlja delatnost trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, zakupi magacinski prostor i u taj prostor izvrši ulaganje (npr. reparaciju podova, rušenje i zidanje pregradnih zidova, krečenje i dr), pri čemu je predmetno ulaganje (nabavka dobara i usluga) izvršeno pre 15.10.2015. godine, obveznik PDV – zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV (račun u kojem je za promet dobara, odnosno usluga, između ostalog, iskazan obračunati PDV).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00229/2015-04 od 5.10.2016. godine)

 

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost,  obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu dobara i usluga, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili da će ih koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici).

U skladu sa navedenim, kada obveznik PDV, koji obavlja delatnost trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, zakupi magacinski prostor i u taj prostor izvrši ulaganje (npr. reparaciju podova, rušenje i zidanje pregradnih zidova, krečenje i dr), pri čemu je predmetno ulaganje (nabavka dobara i usluga) izvršeno pre 15.10.2015. godine, tj. pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 83/15), obveznik PDV – zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom (račun u kojem je za promet dobara, odnosno usluga, između ostalog, iskazan obračunati PDV).

Odredbom člana 27. Zakona propisano je da je prethodni porez iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

U skladu sa odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, saglasno odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (stav 6. člana 28. Zakona).“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović