PDV na teretno vozilo koje se naknadno pretvori u putničko

pdv-na-teretno-vozilo-koje-se-naknadno-pretvori-u-putnickoKada poreski obveznik PDV vrši nabavku teretnog vozila da bi ga prepravio u putničko vozilo, tada poreski obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Takođe ukoliko poreski obveznik teretno vozilo na koje je prilikom nabavke ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza izvrši prepravku u putničko vozilo, a nema pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke putničkog vozila, u određenim slučajevima će morati da naknadno plati određeni deo PDV.

U slučaju da je obveznik nabavio teretno vozilo koje se smatra sredstvom za obavljanje delatnosti, odnosno ima vrednost veću od 500.000 dinara bez PDV i rok upotrebe duži od godinu dana, neće naknadno plaćati PDV ukoliko prepravku izvrši nakon 5 godina od nabavke teretnog vozila.

Ukoliko je vrednost teretnog vozila manja od 500.000 dinara bez PDV i obveznik je prilikom nabavke ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza, ako nakon godinu dana izvrši prepravku u putničko vozilo neće biti u obavezi da naknadno plati PDV.

Treba biti oprezan, jer ukoliko je obveznik PDV nabavio teretno vozila da bi ga prepravio u putničko, da ga u opšte ne koristi kao teretno, pa na osnovu navedenih primera ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza, Poreska uprava može da u skladu sa načelom fakticiteta, ospori tom obvezniku pravo na odbitak prethodnog poreza u celini.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović