Kompenzacija, asignacija, cesija i preuzimanje duga

Računovodstveno evidentiranje kompenzacije, asignacije, cesije i preuzimanja duga

Poreski dugPravna lica ili preduzetnici mogu svoje obaveze prema dobavljačima usled smanjene likvidnosti izmiriti putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga. U slučaju da su pravna lica ili preduzetnici u blokadi, ona ne mogu izmiriti obaveze prema dobavljačim putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravna lica ili preduzetnici u blokadi mogu da izmire svoje obaveze putem asignacije, cesije ili preuzimanjem duga jedino da bi izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda, kao i za isplatu zarada zaposlenima, druga primanja (otpremnina, pomoći i dr.) i novčane naknada iz socijalnog programa u procesu restrukturiranja preduzeća, stečaja i likvidacije.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori