2

Davanja humanitarnim organizacijama se priznaje kao rashod u PB do 5% od ukupnog prihoda

humanitarna-organizacija 

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU DAVANJA U NOVCU, ODNOSNO U OPREMI I PROIZVODIMA, UČINJENIH HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI

 

Rashod koji u svojim poslovnim knjigama iskaže obveznik po osnovu davanja u novcu, odnosno u opremi, proizvodima, učinjenih NURDOR-u (kao organizaciji koja je registrovana za humanitarnu delatnost) za finansiranje humanitarnih projekata (npr. izgradnja novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja), priznaje se u poreskom bilansu obveznika najviše do 5% od ukupnog prihoda.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00777/2016-04 od 29.9.2016. godine)

 

„Saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon), kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za: 1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu; 2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave.

Stavom 2. istog člana Zakona propisano je da se izdaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana priznaju kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, rashod koji u svojim poslovnim knjigama iskaže obveznik po osnovu davanja u novcu, odnosno u opremi, proizvodima, učinjenih NURDOR-u (kao organizaciji koja je registrovana za humanitarnu delatnost) za finansiranje humanitarnih projekata (npr. izgradnja novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja – aneksa Klinike za dečje interne bolnice u Bulevaru Zorana Đinđića 48, Niš), priznaje se u poreskom bilansu obveznika najviše do 5% od ukupnog prihoda (zbirno sa ostalim izdacima iz člana 15. stav 1. Zakona).“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed