STATUSNOM PODELOM DRUŠTVA NE OSLOBAĐA SE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

invalid_660x330

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PRIVREDNA DRUŠTVA NASTALA STATUSNOM PROMENOM

 

Privredna društva nastala statusnom promenom, uključujući i podelu uz osnivanje, nisu oslobođena obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom jer se ne smatraju novoosnovanim poslodavcem u pogledu korišćenja navedene povlastice.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, br. 011-00-00383/2016-24, od 31.5.2016. godine)

 

Odredbom člana 25. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) predviđena je mogućnost korišćenja prava na oslobađanje od obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Tako, propisano je da novoosnovani poslodavac nema obavezu zapošljavanja u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja.

Dalje, Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) propisuje da se društvo može podeliti tako što će istovremeno preneti celokupnu imovinu i obaveze na dva ili više novoosnovanih društava (podela uz osnivanje).

Imajući u vidu napred navedeno, privredna društva nastala statusnom promenom postojećeg privrednog društva, uključujući i podelu uz osnivanje, ne smatraju se novoosnovanim poslodavcem u pogledu prava na korišćenje povlastice iz člana 25. Zakona i nisu oslobođena obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, s obzirom na to da se na novonastalo privredno društvo prenose prava i obaveze.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović