PRAVO NA POVRAĆAJ PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU USLUGA ZA VOZILA

pravo-na-povracaj-prethodnog-poreza-po-osnovu-usluga-za-vozilaPrilikom nabavke automobila, vazduhoplova i plovila, obveznik PDV nema prava na povraćaj prethodnog poreza, osim ako ne nabavlja radi obuke vozača ili rent a car usluga. Takođe obveznik PDV nema prava na povraćaj prethodnog poreza prilikom nabavke objekata za smeštaj tih vozila kao i za rezervne delove, gorivo i potrošni materijal za njihove potrebe, iznajmljivanje, održavanje, popravke i druge usluge, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara.

Ukoliko se vrše usluge na vozilima, bilo da su teretna ili putnička a nemaju veze sa upotrebom tih vozila onda obveznik PDV ima pravo na povraćaj prethodnog poreza. Na primer ukoliko se postavlja reklama na putničko vozilo, na koje prilikom nabavke obveznik PDV nije ima pravo na povraćaj prethodnog poreza, za uslugu postavljanja reklame ima pravno na povraćaj prethodnog poreza.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović