• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVO NA OLAKŠICU ZA ZAPOŠLJAVANJE MOŽE DA SE OSTVARI I AKO JE LICE U PRETHODNOM PERIODU OSTVARILO PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

NEW JOBPoslodavac može da ostvari pravo na olakšicu za zapošljavanje lica koje je kod Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljeno kao nezaposleno, ali je u tom period bilo korisnik novčane naknade.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015), koji je na snazi od 01.01.2016. godine, deo odredbe koji je kao uslov, pored ostalih, predviđao da lice koje ima status nezaposlenog, za vreme dok je bilo prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja, je brisan.

Ukoliko poslodavac zaposli lice koje ispunjava ostale uslove propisane Zakonom, ali je za vreme dok je bilo evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno primalo naknadu po osnovu radnog angažovanja, može da ostvari pravo na olakšicu po ovom osnovu. Na taj način nema smetnje da i za lice koje je primalo novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, poslodavac može da ostvari pravo na olakšicu.

Primanja fizičkog lica po osnovu prava za slučaj nezaposlenosti su deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja i ista ne predstavlja prihod po osnovu radnog angažovanja.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović