VRAĆANJE ROBE ZBOG REKLAMACIJE

reklamacija

DOKUMENTACIJA PRILIKOM VRAĆANJA ROBE ZBOG REKLAMACIJE

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da isporuči potrošaču robu saobraznu ugovoru. Ukoliko prodavac isporuči ili preda potrošaču oštećenu robu, potrošač će robu reklamirati i zahtevati ostvarenje zakonskih prava po osnovu saobraznosti: zamenu za drugu ispravnu robu ili raskid ugovora i povraćaj novca (pretpostavka je da potrošač neće zahtevati opravku oštećenog proizvoda koji je platio po ceni novog, kao ni sniženje cene jer u tom slučaju prodavac mu odobrava sniženu cenu, ali potrošač zadržava kod sebe oštećeni proizvod).

Potrošač robu reklamira prodavcu kod kojeg je robu kupio, odnosno sa kojim je zaključio ugovor o prodaji, a reklamaciju izjavljuje na reklamacionom listu.

Prodavac ima obavezu prema članu 56. Zakona, da odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana i da se izjasni na zahtev potrošača, kao i da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, odnosno u roku od 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović