POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA PROMET NEPOKRETNOSTI

porez-na-prenos-apsolutnih-pravaNepokretnostima se smatraju zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti i njihovi delovi.

Kada se vrši promet nepokretnosti, na primer novoizgrađenih objekata plaća se PDV, a ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava. Porez na prenos apsolutnih prava se plaća prilikom prometa zemljišta i objekata kojima nije prvi prenos, dok se PDV ne plaća prilikom navedenog prometa. PDV će se plaćati takođe u slučaju da se promet vrši između obveznika PDV i po ugovoru je predviđeno da se obračuna i plati PDV prilikom tog prometa.

Porez na prenos apsolutnih prava se plaća prilikom prenosa prava svojine na nepokretnosti, prenosa prava korišćenja građevinskog zemljišta i davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na period duži od godinu dana ili na neodređeno vreme, u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju. Prenos se vrši najčešće na osnovu pisanog ugovora. Prenos prava svojine može biti izvšen i na osnovu pravosnažne sudske odluke ili drugog akta državnog organa, održajem, prenosom uz naknadu celokupne imovine pravnog lica, prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica i ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio ili je preuzeo samo deo tih obaveza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović