7

PORESKI TRETMAN DAVANJA NA KORIŠĆENJE, BEZ NAKNADE, NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI

davanje-pokretnih-i-nepokretnih-stvari-na-koriscenje-bez-naknadeUgovorom bez naknade daju se na korišćenje nepokretne i pokretne stvari. Ugovori bez naknadne nisu posebno uređeni Zakonom o obligacionim odnosima, ali su u skladu sa članom 10. Zakona o obligacionim odnosima kojim je propisano da su strane u obligacionim odnosima slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede po svojoj volji.
Ovo je bitno naglasiti zbog primene poreskih propisa, jer pojedine filijale Poreske uprave ne priznaju ove ugovore uz obrazloženje da je potrebno ugovoriti naknadu za navedena davanja za korišćenje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.