PDV NA HUMANITARNU POMOĆ

PDV NA HUMANITARNU POMOĆUkoliko obveznik PDV pravi akciju  prikupljanja sredstava za humanitarnu pomoć, prilikom naplate proizvoda ili usluga se dodaje iznos za humanitarnu pomoć. Postoje dva slučaja, kada deo računa za humanitarnu pomoć ulazi u osnovicu za obračun PDV i slučaj kada ne ulazi u osnovicu za obračun PDV.

Deo koji je namanjen za humanitranu pomoć ukoliko je odvojen na računu od cene proizvoda ili usluga, i ako primalac proizvoda ili usluga nije u obavezi da plati taj deo, tada taj deo koji se odvaja za humanitarnu pomoć ne ulazi u osnovicu za obračun PDV. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost lice koje prilikom naplate poizvoda ili usluga kada vrši naplatu u ime i za račun drugog lica, ta sredstva ne ulaze u osnovicu za obračun PDV, što je slučaj kada obveznik PDV prikuplja sredstva za humanitarnu akciju.

Ukoliko je račun za proizvode ili usluge uvećan za prikupljanje sredstava za humanitarnu pomoć, nije odvojen od cene proizvoda ili usluga, i primalac proizvoda ili usluga mora da plati taj uvećani deo, tada deo za humanitarnu pomoć ulazi u osnovicu za obračun PDV. Obveznik PDV tada na deo koji se izdvaja za humanitarnu pomoć mora da obračuna PDV.

Dakle da sredstva koja se odvajaju za humanitarnu pomoć ne bi ulazile u osnovicu za obračun PDV moraju biti odvojena stavka na računu i moraju se prikupljati u ime i za račun lica kome se uplaćuje humanitarna pomoć.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović