KONTROLNE LISTE PORESKE UPRAVE

Kontrolne liste za menjačke i devizne poslove i igre na sreću

U cilju jednoobrazne kontrole poslovanja privrednih subjekata donet je Zakon o inspekcijskom nadzori, u okviru kojeg je članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015 – dalje: Zakon) inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

administracijaCilj kontrolnih lista je da se pomoću njih procenjuje stepen rizika i meri nivo usklađenosti poslovanja i postupanja privrednika  sa zakonom i drugim propisima.

Kontrolna lista ne sadrži  spisak svih rizika i opasnosti, nezakonitosti ili nedostataka koji se mogu javiti, tako da inspektor u izuzetnim, visokorizičnim situacijama kada su ugrožene vitalne vrednosti, može i treba da postupi preventivno i/ili korektivno, u skladu sa propisanim ovlašćenjima, tako da se zaštite te vrednosti.

Pre dolaska inspektora u kontrolu najmanje tri dana ranije lice koje će biti kontrolisano dobija kontrolnu listu koju trba da popuni.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović