KAPITALNI DOBITAK – KADA SE VRŠI PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTI SVOM POVEZANOM PRAVNOM LICU

kapitalni-dobitakU slučaju kada obveznik vrši prenos prava vlasništva na nepokretnosti svom povezanom pravnom licu, kapitalni dobitak predstavlja (pozitivnu) razliku između prodajne cene nepokretnosti i njene nabavne cene, pri čemu se prodajnom cenom nepokretnosti smatra njena tržišna cena ako je ugovorena cena niža od tržišne. Tako utvrđen kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit, a ukoliko se obveznikova transferna cena (cena po kojoj je nepokretnost prodata) ne razlikuje od cene utvrđene primenom principa „van dohvata ruke“ (što obveznik dokazuje u priloženoj dokumentaciji), u tom slučaju (a po osnovu predmetne transakcije – prodaje nepokretnosti) obveznik ne vrši korekciju u poreskom bilansu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-562/2016-04 od 2.8.2016. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović