PRIVREMENO ODUZIMANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

PRIVREMENO ODUZIMANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJAOvo zakonsko rešenje doneto je u cilju boljeg sankcionisanja problema koji se pojavio u postupcima dodeljivanja i oduzimanja PIB. U velikom broju  slučajeva primećeno je da osnivači koji su već vlasnici drugih privrednih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA, osnivaju nove privredne subjekte sa ciljem, između ostalih, i izbegavanja plaćanja poreza.

Pojedina lica u svojstvu osnivača pojavljuju se u nekoliko desetina privrednih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA, a i pored toga, imaju aktivan status u PIB registru – nije im oduzet PIB.

PIB se oduzima pravnim licima u skladu sa stavom 13. člana 26. ZPPPA kojim je propisana obaveza Poreske uprave da rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno odredbama čl. 66. i 87. ZPPPA i kada ta zabrana traje duže od godinu dana.

Na ovaj način Poreska Uprava se obezbeđuje radi naplate poreza. Rok na koji se oduzima PIB nije propisan.  S obzirom da je novi Zakon stupio na snagu 3. marta 2016. godine, Zakon se primenjuje samo na blokade računa koji su registrovani kod banaka od 4. marta 2016. Tako da oduzimanje PIB je moguće tek od 5. marta 2017. godine.

Prema ZPPPA poreski dug je moguće otplatiti na 60 rata, poreski dug ne može da zastari ako je pokrenut postupak otplate poreskog duga na rate. Ukoliko nije pokrenut postupak otplate poreskog duga na rate, poreski dug zastareva nakon deset godina.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović