OPOREZIVANJA PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP SMEŠTAJNIH KAPACITETA U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU

izdavanje-apartmana-beograd (3)Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), definisano je da fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja ishrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba).

Pre otpočinjanja delatnosti u objektima domaće radinoti, fizičko lice dužno je da  pribavi akt kojim se objekat domaće radinosti razvrstava u odgovarajuću kategoriju (član 72. stav 3. Zakona).

Prema stavu 4. Istog člana Zakona, fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u kući, apartmanu i sobi čiji je vlasnik u objektima kapaciteta do 30 ležajeva.

Fizičko lice je dužno da dnevno i uredno prijavljuje gosta, odnosno pružene usluge lokalnoj turističkoj organizaciji, turističkoj agenciji, privrednom subjektu ili drugom pravnom licu iz člana 74. stav. 1 ovog zakona, s kojim ima zaključen ugovor (član 72. stav 5. Zakona), a da u skladu sa članom 72. stav 6. Zakona, lokalna turistička organizacija, turistička agencija, privredni subjekt ili drugo pravno lice iz člana 74. stav 1. ovog zakona, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor, dužno je da za prijavljene goste i pružene usluge, izda propisani račun.

Ugovor koji je zaključen između fizičkog lica i napred navedenih subjekata dostavlja se radi evidentiranja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama,  fizičko lice ugostiteljske usluge usluge smeštaja ne može da vrši samostalno već je neophodno da ima zaključen ugovor sa nekim od subjekata navedenih u članu 74. stav 1. Zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović