• Home
  • Blog
  • Propisi

NEMA PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA AMBULANTNO VOZILO KOJE JE U VLASNIŠTVU PRIVATNE USTANOVE ZA STARA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

ambulantno voziloNema zakonskog osnova da privatna ustanova za stara lica sa posebnim potrebama (pa ni Dom za smeštaj i negu starih lica) ostvari oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za ambulantno vozilo.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00625/2016-04 od 8.8.2016. godine)

 

Odredbom člana 5. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se primenjuje od 1.1.2016. godine, propisano je da porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju zdravstvene ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu – za ambulantna vozila.

Počev od 1.1.2016. godine, za ambulantna vozila oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila može se ostvariti ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

– da je obveznik poreza na upotrebu motornih vozila za ambulantno vozilo zdravstvena ustanova,

– da je ta zdravstvena ustanova osnovana od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu.

U skladu sa napred navedenim, nema zakonskog osnova da privatna ustanova za stara lica sa posebnim potrebama ostvari oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za ambulantno vozilo.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović