DNEVNICE I TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

kamion 2Zakonom o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije („Sl. list SRJ“, br. 9/2001), dozvoljeno je pravnim licima i preduzetnici čije je sedište na užoj teritoriji Republike Srbije da po osnovu prometa robe i usluga koji obavljaju sa pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija vrše naplatu i plaćanja i u devizama.

Isplata dnevnica za službeno putovanje i troškovi službenog putovanja na teritoriju AP Kosovo i Metohija, koja je sastavni deo teritorije Republike Srbije, predstavljaju troškove nastale po osnovu službenog putovanja u zemlji, koji se obračunavaju i naknađuju u dinarima.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović