PDV I POREZ PO ODBITKU NA ONLINE UČENJE

PDV I POREZ PO ODBITKU NA ONLINE KURSUsluge online kursa smatraju se uslugama koje se pružuju elektronskim putem. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mestom prometa usluga se u ovom slučaju smatra mesto gde je pružena usluga i mesto obavljanja delatnosti primaoca usluga. S obzirom da je primalac usluga rezident Republike Srbije ima obavezu internog obračuna PDV.

Takođe prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica pošto uslugu pruža nerezidentno pravno lice, primalac usluga je prilikom plaćanja dužan da obračuna i plati porez po odbitku. Ukoliko  je nerezidentno pravno lice iz države sa kojom Republika Srbija nema potpisan Ugovor o izbegavanju dvostukog oporezivanja porez po odbitku će se obračunavati po stopi od 20%. Ukoliko je nerezidentno pravno lice iz države sa kojom Republika Srbija ima potpisan Ugovor o izbegavanju dvostukog oporezivanja, porez po odbitku će se obračunavati po stopi koja je navedena u Ugovoru s tim što u tom slučaju nerezidentno pravno lice je dužno da dostavi potvrdu o rezidentnosti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović