NEPLAĆENO ODSUSTVO I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

zdravstveno osiguranjeZakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), članom 78., predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.

Slučajevi u kojima poslodavac može da odobri neplaćeno odsustvo, kao i dužina trajanja neplaćenog odsustva, nisu određeni zakonom, odnosno poslodavac, u skladu sa opštim aktima, odlučuje u kojim će slučajevima zaposlenom odobriti neplaćeno odsustvo.

Zaposleni za vreme neplaćenog odsustva nema svojstvo osiguranika u smislu propisa koji uređuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje, pošto je reč o odsustvu sa rada bez naknade zarade.

Jedini izuzetak za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, predviđen je članom 17. stav 1. tačka 8) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon). To se odnosi na  zaposlene koji odsustvuje sa rada i kojem miruju prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa propisima o radu, a istovremeno je i osiguranik po osnovu zdravstvenog osiguranja, je zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović